Resultaten voor strategische

strategische
 
Strategische planning Vlaanderen Intern. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
hoe verloopt de strategische planning bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering. Meerjarenraming, Beleids en begrotingstoelichting. Hoe verloopt de jaarlijkse strategische planning van de Vlaamse Regering. Horizontale, Transversale en Europese beleidsplannen. Andere beleidsplannen met impact op de strategische beleidsplanning van de Vlaamse Regering.
Strategisch management Wikipedia.
Onder andere de vertaling van de door het senior management ingezette strategische koers naar concrete acties in alle organisatorische lagen is onderwerp van onderzoek. De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton is een methodiek model om die vertaalslag te kunnen maken.
RSV Strategische projecten.
10 jaar oproep strategische projecten: Gerard Stalenhoef Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten. Programma regie bij strategische projecten in de stad Gent: Philippe Van Wesenbeeck Diensthoofd, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning stad Gent. Toekomst strategische projecten: Peter Cabus secretaris-generaal Departement Omgeving.
Strategische planning Wikipedia.
Strategische planning heeft volgens Minztberg een zeer beperkt werkingsgebied. Bij een hoge kapitaalintensiviteit, een grote omvang, volwassenheid van een industrie en externe controle kan strategische planning gedijen. In een stabiele omgeving kan er strategisch geprogrammeerd worden, maar daarbuiten niet. In de huidige hoogdynamische wereld betekent dit dat strategische planning vrijwel nergens zinvol is.

Contacteer ons